ELEKTRISCHE SCOOTER

Relatief nieuw is de elektrische scooter. Deze markt maakt inmiddels een behoorlijke groei door. Diverse lokale overheden hebben al een subsidieregeling om het gebruik van de e-scooter te stimuleren, dit om de centra van de steden te ontlasten op het gebied van geluid, luchtverontreiniging en parkeerproblemen.
De elektrische scooter verbruikt minder energie, waardoor de gebruikskosten laag zijn en geeft daardoor per km veel minder CO₂-uitstoot.
Die energie dient natuurlijk wel ergens anders opgewekt te worden. In combinatie met duurzaam opgewekte groene stroom levert het een goede bijdrage aan duurzaam vervoer ten opzichte van de bekende benzinescooters. Zozeer zelfs, dat in diverse steden in Azië alleen nog scooters toegelaten worden die elektrisch aangedreven zijn.
Dat de markt groeit komt mede doordat het voor veel mensen een alternatief vormt voor het dagelijks vervoer in plaats van een tweede auto. De elektrische scooter is eenvoudig thuis op te laden, heeft in bijna alle gevallen voldoende reikwijdte voor dagelijkse afstanden, maakt rijden door de stad gemakkelijk en geeft geen parkeerproblemen.

Meer info:
Elektrisch Vervoer Nederland – website ter promotie van Elektrische Vervoer in Nederland
Elektrische scooter van hennepvezel