ELEKTRICITEIT

Groene stroom
Nu de markt vrij is, vinden er op grote schaal acties plaats om u over te doen stappen op een andere “goedkopere” leverancier. Desgevraagd kan elke leverancier “groene stroom” leveren. Maar hoe groen is groene stroom eigenlijk?

Definitie
Stroom opgewekt met zonne-energie (zonnecellen en zonnecentrales), en afgeleide zonne-energie zoals windenergie, stroom van waterkracht-centrales, getijdenstromingen valt daaronder. De eindeloze bron. Ook “biomassa” mag worden gebruikt om groene stroom te maken. Biomassa is van plantaardige en dierlijke oorsprong. Omdat de belangrijkste oorspronkelijk bron plantaardig (= voedsel) is, bij welk groeiproces CO2 uit de lucht gebonden wordt, heet de verbranding van biomassa CO2-neutraal. Alleen, het uiteindelijke organische afval kan wel degelijk schadelijke producten bevatten. Zo is met allerlei vergif verduurzaamd hout nagenoeg onmogelijk uit te sorteren en bevat het afval vaak veel meer zware metalen dan wenselijk is. Terwijl bij vuilverbranding de eisen m.b.t. uitstoot in Nederland bijzonder streng zijn, wordt er bij het stoken van biomassa in energiecentrales veel minder streng gecontroleerd. (Wordt vervolgd).

hoe groen is jouw stroom Milieukeur groene stroom
Er zijn (slechts) twee bedrijven met een milieukeur voor groene stroom: Greenchoice en Windunie.
Ook Raedthuys scoort goed.

Hoe groen is uw stroom? Voor meer informatie over de herkomst van de stroom van uw leverancier: ga naar groenestroomjagraag.nl. De grootste jokkebrokken: sjoemelstroom.

Of er daadwerkelijk meer groene stroom wordt geproduceerd dankzij het Nederlandse systeem is dus helemaal de vraag. Lees verder Allesduurzaam.nl en bij MilieuCentraal.

Lees hier Groenste energieleveranciers van de Consumentenbond.
Of ga meteen naar de bijbehorende tabel.

Er staat een Onderzoek duurzaamheid elektrici­teitsleveranciers op deze pagina (rechts)