EIEREN

De kwaliteit van eieren in ruimste zin is afhankelijk van de manier waarop de kippen worden gehouden, de voeding en de herkomst daarvan.
Kippen die het qua levensomstandigheden goed hebben, produ­ceren niet automatisch biologische eieren! Dan moeten ook de voedingsstoffen een biologische herkomst hebben.

Aan het stempel op de eieren is de herkomst te zien.
Het eerste cijfer zegt iets over de huisvesting:
0 = biologische huisvesting 
1 = vrije uitloop 
2 = scharrel huisvesting 
3 = kooi huisvesting/legbatterij – na 2012 vervallen/verboden.

Omdat er nogal wat te doen is geweest over de manier waarop kippen worden gehouden (legbatterijen) zijn er veel benamingen bijgekomen om onderscheid te kunnen maken over de mogelijke herkomst. Dit leidt niet zelden tot extra verwarring. De term “scharreleieren” suggereert een behoorlijke bewegingsvrijheid voor de kip, in de praktijk is die echter nog steeds minimaal. Namen als ‘maïseieren’, ‘viergranen-‘ of ‘zevengranenei’ zeggen alleen iets over de voeding, maar niets over de leefomstandigheden!

Legbatterij (3)
De kippen zijn gehuisvest met 3 tot 5 dieren in een kooi. De dieren hebben een oppervlakte van 550cm² ter beschikking. Ter vergelijking: een A4’tje is groter – 625 cm²!
70% van de eieren was ervan afkomstig(!), de meeste worden industrieel verwerkt in allerlei producten. Vanaf 2012 verboden in de Europese Unie.

Verrijkte kooien (3) 
De omstandigheden zijn hierin iets verbeterd (kooien van 700cm²), maar zo weinig dat deze per 2017 ook worden verboden.

Scharrelkippen (2) 
Stal. maximaal 9 kippen per m² – 1111cm²/kip, geen vrije uitloop. Voor details: zie Wikipedia.

Stal met vrije uitloop (1) 
Idem maar met 4 m² per kip aan vrije uitloop.

Rondeel (2) 
Bij dit systeem is de zorg voor het dierenwelzijn zo ver opgevoerd dat Wakker Dier drie sterren heeft toegekend volgens haar Beter Leven Kenmerk. Volgens de wet is dit systeem echter geen vrije uitloop. Stempel 2… Daarom is de herkenbaarheid opgevoerd door afwijkende benaming en verpakking. De dierenvoeding is niet biologisch.

Biologische eieren (0)
De beste garantie voor dier- en voedingverantwoorde productie.

Uitgebreide info:
milieucentraal.nl/…Keurmerk eieren
nl.wikipedia.org/…Legbatterij
nl.wikipedia.org/…Verrijkte kooi
nl.wikipedia.org/…Scharrelei
rondeel.org
nl.wikipedia.org/…Biologisch ei

LINKS
Een scharrelei is geen duurzaam ei: trouw.nl…groen
Adopteer een kip: adopteereenkip.nl.