DUURZAAM

Duurzaam in materiële zin
‘Volhoubaar’ in het Suid-Afrikaans.
Houden we het vol, zoals we nu met onze aarde omgaan? We kennen het antwoord. Onze ‘ecologische voetafdruk’ is te groot. Zo niet dus, maar hoe dan wel? En wat bedoelen we met ‘duurzaam’? Het antwoord is er helaas niet. Op veel gebieden weten we veel en kunnen we veel. Op andere gebieden staat duurzaamheid in de kinderschoenen. Onze wereld is een ongelooflijk complex (eco)­systeem, waar we nauwelijks begrip van hebben. Laat staan van de gevolgen van ons ingrijpen.

Niks doen dan maar? Hopeloze zaak?
Zeker niet! We kunnen al heel veel. En er is weinig dat ons tegen­houdt om gewoon aan de slag te gaan. En het meeste ervan kennen we al, weten we al en doen we soms. Gewoon minder gebruiken is een belangrijke eerste stap. Wat je niet écht nodig hebt vooral niet kopen. Voor licht dat uit is, hoef je geen energie te kopen, voor een fiets geen benzine, voor boodschappen geen plastic tasje.
En het leuke is dat je er geld aan overhoudt! Dáár koop je dan dat strakke zonnepaneel van. En zo draag je je eigen steentje bij aan een duurzame(re) wereld. Geef je een prachtig voorbeeld aan je kinderen, buren, vrienden.
En: goed voorbeeld… !

Als je voor duurzaam wilt gaan, zijn deze stappen een handig hulpmiddel:

  • Niet gebruiken, niet kopen (geen schutting om de tuin, niet printen, geen energie/kunstlicht)
  • Gebruik een duurzaam product (plantenhaag, gerecycled papier, zonne-energie/daglicht)
  • Gebruik het efficiënt (FSC-hout, dubbelzijdig printen, spaarlamp)
  • Doe slim (gedrag). Opletten bij kopen en gebruiken. Licht kan uit.
  • Kies als het even kan voor Cradle to Cradle gecertificeerde producten.
  • Recycle je afgedankte spullen en je afval


BomenVoorBejaardenDuurzaam in sociale zin

Ook in sociale zin kun je spreken over “duurzaamheid”, zoals in de uitdrukking “duurzame relatie”.
Terwijl het bij materiële duurzaamheid gaat om zorg voor onszelf en de komende generaties door de aarde als geheel te respecteren en niet uit te putten, gaat het in sociale zin om zorg en respect voor je medemens: niet overvragen maar ondersteunen.
Dit aspect is weliswaar een onderliggende grondhouding en leidraad bij het maken van deze site, maar wordt hier niet verder uitgewerkt. Daarvoor verwijzen we graag naar onze partners, zoals landelijk Bewust Netwerk en lokaal Bewust Zwolle.
Permacultuur Zwolle houdt zich ook bezig met het sociale stuk: “Zorg voor de aarde, zorg voor de mens, delen van de overvloed”