DOMOTICA

Het Domotica Platform Nederland hanteert de volgende definitie:
“Domotica omvat alle apparaten en infrastructuren in en rond woningen, die elektronische informatie gebruiken voor het meten, programmeren en sturen van functies ten behoeve van bewoners en dienstverleners.”
Domotica is nu vooral consumentenelektronica, die onderling verbonden is door een ‘naadloos elektronisch netwerk’. Het draagt op efficiënte wijze bij aan het plezier, de waarde en duurzaamheid van het wonen.

Domotica kan een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid
Veel apparatuur kan efficiënter en dus energiezuiniger worden ingezet, terwijl comfortverbetering een bijkomend gevolg is. Daarvoor is een netwerk nodig dat alle apparatuur binnen en buiten de woning met elkaar en met sturingsapparatuur (computers e.d.) verbindt.
Een visie (uit 2007) op het “dagelijks leven in de toekomst” is te halen van kennislink.
Al ga je niet zover als in het hierin geschetste beeld, het elektronisch afstemmen van zelf met zonnecollectors en windmolens geproduceerde warmte, warm water en stroom op de levering van (en terug aan) de nutsbedrijven is inmiddels al bijna gewoon. Ook het automatisch afstemmen van de ventilatie aan de werkelijke behoefte is binnen handbereik. Het is maar een heel kleine stap om verwarming en ventilatie af te stemmen op het verwachte weer en de temperatuur overdag en ’s nachts en de bezetting van het huis.

Bij het (ver)bouwen is het van belang al direct de mogelijkheden in te bouwen voor het onderling koppelen van alle apparatuur.
Wil je geen draadloze verbindingen, dan is het slim om alvast voldoende kabelgoten en/of loze leidingen aan te (laten) leggen.