DIEREN

unimpressed Op deze bladzijde komen de dieren uit onze directe omgeving aan bod.
Naast de zelfgekozen huisdieren zijn dat alle diersoorten die vrij om ons heen de aarde bevolken.
Het gaat al een poos niet goed met de dieren. Er sterven heel veel soorten uit, omdat hun leefgebied is aangetast, er teveel vervuiling of erger in hun leefgebied aanwezig is.
Dus hier komen ook de mogelijkheden om dat te verbeteren aan bod.

Bijen

Doordat er steeds meer monoculturen zijn is het leefgebied van bijen sterk verminderd. Vaak is er slechts in een klein deel van het jaar genoeg voedsel te vinden. We kunnen helpen door onze tuinen te benutten voor het laten groeien van zoveel mogelijk soorten bloemen, zodat er het hele jaar iets te vinden is. Ook helpt het als er aaneengesloten gebieden met bloemen zijn te vinden. Op dit moment worden er op diverse plaatsen zgn. bijenlinten aangelegd, bermen met veel soorten bloemen die aantrekkelijk zijn voor bijen. Niet alleen leuk om te zien, ook een noodzakelijke bron van nectar en een leefgebied en schuilplaats voor veel andere dieren.
Zie ook onder Lokale initiatieven.

Balans

Wij koesteren de opvatting dat er voor ál het leven een plek moet zijn, dat ongedierte en onkruid niet bestaan. Het zijn de omstandigheden die er voor zorgen dat soorten gaan woekeren en plagen optreden. Ook wij mensen zorgen royaal voor verstoring.
Onze belangrijkste activiteit zou dus moeten zijn: zorgen voor balans. Dat valt in de stad nog niet mee… natuurlijke bestrijders (predators) ontbreken nog wel eens.
Wat helpt: laat zoveel mogelijk groeien, zorg voor schuilplaatsen voor egels, padden, kikkers, geef nestgelegenheid.
Met name kleine zoogdieren, amfibieën, vogels zorgen door hun eetpatroon voor evenwicht. Laat ook de wespen leven! Die zijn uiterst nuttig.
Als mieren de weg naar binnen gevonden hebben krijg je ze zo weer naar buiten: tips1 | tips2

Insectenhotel

In moderne stadswijken is er niet alleen dikwijls gebrek aan nestgelegenheid voor de vogels, het ontbreekt ook nog wel eens aan voldoende nest- en schuilplaatsen voor insecten. Denk daarom eens aan een insectenhotel!  Ga naar: “Start nu je eigen insectenhotel

Vogels

Huis verkopen? Lok vogels naar je tuin!
Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat mensen bereid zijn meer neer te tellen voor een woning als er vogels in de tuin zitten. Hoe meer vogelsoorten, hoe hoger de opbrengst. Lees verder op genoeg.nl
Nestkasten en nestgelegenheid
[…]
Zie ook het boek Diervriendelijk tuinieren

Huisdieren

[…]

Vee

– zie onder Veeteelt

Anders denken over dieren…

non-human_personsIn India gaan ze er anders mee om:  dieren zijn niet minder maar anders.
Lees meer

 

Lees ook dit prachtige verhaal:

945737_548567681873974_1563239028_n[1]A female humpback whale had become entangled in a spider web of crab traps and lines. She was weighted down by hundreds of pounds of traps that caused her to struggle to stay afloat. She also had hundreds of yards of line rope wrapped around her body, her tail, her torso, a line tugging in her mouth.

A fisherman spotted her just east of the Faralon Islands (outside the Golden Gate) and radioed for help. Within a few hours, the rescue team arrived and determined that she was so badly off, the only way to save her was to dive in and untangle her… a very dangerous proposition. One slap of the tail could kill a rescuer.
They worked for hours with curved knives and eventually freed her.
When she was free, the divers say she swam in what seemed like joyous circles. She then came back to each and every diver, one at a time, nudged them, and pushed gently, thanking them. Some said it was the most incredibly beautiful experience of their lives.
The guy who cut the rope out of her mouth says her eye was following him the whole time, and he will never be the same.

May you be so fortunate… To be surrounded by people who will help you get untangled from the things that are binding you.
And, may you always know the joy of giving and receiving gratitude.