De Droomrede

25 september 2013

Deze website heeft zich uitdrukkelijk ten doel gesteld neutrale, objectieve, verifieerbare informatie te leveren.
Daarmee kunnen de bezoekers zelf bepalen waar ze hun spullen het liefst kopen, en of en in hoeverre ze hun opvattingen en gedrag al dan niet bijstellen.

Dus prediken is niet aan de orde!

Gezien de in mijn ogen nogal zorgelijke toestand waarin de wereld verkeert – een toestand die schreeuwt om bewust worden – moet ik mijzelf vaak afremmen. ‘Misschien’ ben ik toch een prediker…
Daarom ook heb ik deze plek op de site om mijn mening niet onder stoelen of banken te hoeven steken, dan wel onder de pet te hoeven houden 🙂

—–

Ik heb het niet zo op politiek begrepen. Ik vind het poppenkast en ik ervaar voortdurend dat politici teveel hun oren laten hangen naar het bedrijfsleven en de banken, dat er bedroevend weinig kennis en visie is.
Helaas geldt dat (ook in mijn ogen) eveneens vaak voor de journalistiek. Er wordt naar mijn smaak veel te weinig echt doorgegraven om standpunten aan alle kanten te toetsen.

Er zijn meer mensen die zich zorgen maken en dat uitspreken. Naast Marjan Minnesma van Urgenda (zie onder Nationale politiek – Duurzame Troonrede), is dat Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren.

Nu is een wijdverbreid misverstand dat de kennis over hoe we omgaan met dieren het enige of belangrijkste talent van deze Partij is.
De naamgeving roept dat weliswaar op, maar als je de argumentatie leest om de naam niet te veranderen, dan kun je daar alleen maar waardering voor hebben.
Het is in mijn ogen een volwassen partij, met volwassen standpunten over alles waar politiek zich mee bezig houdt. En, niet onbelangrijk: geen gemarchandeer. Ze staan voor wat ze zeggen.

Ze vat in grote lijnen samen hoe ik er zelf over denk, dus dat hoef ik niet meer te schrijven!

Bekijk: De Droomrede:

Reiné Gadellaa