theatlantic.com/...healthy-soil-microbes-healthy-peopleDE BODEM

Een natie die zijn bodem vernietigt, vernietigt zichzelf.
– Franklin D. Roosevelt

De rol van de bodem, de bovenste centimeters van de aarde met al het aanwezige bodemleven, is zwaar onderschat. Zo blijkt juist dáár heel veel CO₂ te worden afgebroken en geabsorbeerd.
Dat is overigens al een heel oud proces: organische resten vormen een steeds dikkere laag en werden uiteindelijk omgezet in turf, steenkool, olie enz.

worm_kl-241x300

de regenworm is de ploeg van de toekomst

Door grootschalige landbouw, het gebruik van steeds meer kunstmest en pesticiden, is het bodemleven nu over grote oppervlakten zwaar aangetast of verdwenen.
Het afsterven van de bodem heeft vergaande consequenties. De bodem houdt vocht minder vast, voedingsstoffen spoelen uit, de biodiversiteit vermindert aanzienlijk en alles wat er op (moet) groeien wordt volledig afhankelijk van bemesting en beregening.
Er zijn al meer boeren die dat inzien. Lees: ‘Mijn ploeg staat al te koop‘ (op boerderij.nl).

Zie voor het belang van een gezonde bodem de website: Humisme.
Lees ook: Bodem in balans

vimeo.com/iasspotsdam/letstalkaboutsoil-english