CRADLE TO CRADLE (C2C)

Remaking the Way We Make Things (2002) is een boek van William McDonough en Michael Braungart. Letterlijk: van wieg tot wieg. Het is niet genoeg om de schade van onze productie te beperken, we kunnen leren van het idee uit de natuur dat afval van de ene levensvorm voedsel is voor de andere.
Het mooie is dat als je dit principe volledig waar kunt maken er meteen geen schaarste meer is: alles wat gemaakt wordt is volledig recyclebaar en per definitie onschadelijk…

c2c-certDe praktijk is wat weerbarstiger. Er is nog maar een beperkt aantal producten dat volgens Braungart C2C gecertificeerd is. Het worden er wel steeds meer! De lijst met Cradle to Cradle Certified Products staat hier: on-line productengids
We staan aan het begin van allerlei nieuwe ontwikkelingen die gebaseerd zijn op een andere manier van kijken en omgaan met de wereld!

Afval = Voedsel, dat is de ondertitel van de Nederlandse vertaling van het boek Cradle to Cradle. Klik op deel1 | deel2 voor de documentaire van de VPRO met deze naam (2006). Uitgangspunt is dat al het afval dat geproduceerd wordt zonder kwaliteitsverlies hergebruikt kan worden of zonder schade aan de natuur teruggegeven kan worden.

Roger Cox beargumenteert waarom Cradle to Cradle van belang is voor het behoud van de nationale rechtsorde
Een indringend artikel over grondstoffenschaarste, brandstoftekorten en mogelijke gevolgen ervan. Lees:
duurzaamgebouwd.nl/…revolutie-met-recht

cradle2cradle logo 2Meer uitleg: 
cradletocradle.nl

Producten:
cradletocradle.nl/… c2c-productengids
Documentaires:
tegenlicht.vpro…afval-is-voedsel-deel-1
tegenlicht.vpro…afval-is-voedsel-deel-2

Verhaaltje over C2C textiel:
dianadenheld.nl/cradle-to-cradle-textiel