COMMUNE

Een commune is een leef- en/of woongemeenschap waar nagenoeg alles gezamenlijk wordt gedaan. Alle of bijna alle (materiële) bezittingen zijn van de gehele gemeenschap. De bedoeling is dat door de individuele leden van de gemeenschap alleen gebruikt wordt wat nodig is. Door deze opzet is een commune in principe duurzaam.
De intense betrokkenheid op elkaar vergt wel het nodige aanpassingsvermogen… in de praktijk blijkt het heel moeilijk om het eens te blijven over te volgen koers en om goed om te gaan met gezagsverhoudingen en besluitvorming.

Meer op wiki/Commune