COLLECTIEF OPDRACHTGEVERSCHAP

Collectief (particulier) opdrachtgeverschap (CPO) is een particuliere vorm van projectontwikkeling, waarbij een groep particulieren (collectief) volledige zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen behoudt. 
Er zijn twee varianten in collectief particulier opdrachtgeverschap.

 • Bij de eerste variant is er al een groep particulieren die het initiatief nemen en samen een geschikte locatie zoeken
 • Bij de tweede variant is de gemeente de initiatiefnemer door locaties te reserveren voor CPO.

Men zoekt dan potentiële bewoners bij een locatie. Het project kan geïnitieerd worden door enkele mensen die hun eigen huis met behulp van CPO willen realiseren. Met deze gedachte worden andere leden geworven, en deze groep mensen worden in vroegtijdig stadium verenigd in een stichting of vereniging zonder winstoogmerk.
De stichting of vereniging wordt de opdrachtgever richting de overige partijen (waaronder bijvoorbeeld de architect en de aannemer) en kan mogelijk worden begeleid door een externe en onafhankelijke adviseur. In het begin worden de statuten opgesteld waarin onder andere wordt vastgelegd hoe de besluitvorming plaats zal vinden. Een aantal besluiten zullen door het collectief in het geheel gemaakt worden, andere beslissingen worden individueel gemaakt.
Een voordeel van collectief opdrachtgeverschap is het schaalvoordeel dat te behalen valt, hierdoor is het sneller mogelijk om een betaalbare woning te realiseren. Daarnaast wordt het risico over het gehele collectief verspreid in plaats van een enkelvoudige opdrachtgever.

Andere voordelen die bouwen in CPO biedt, zijn overeenstemmend met beleidsdoelstellingen:

 • Vergroting van de sociale cohesie ofwel sociale binding in een buurt
 • Het bieden van woningen op maat voor doelgroepen van beleid
 • Differentiatie van het woningaanbod
 • Er wordt zeer sterk ingespeeld op de markt.

Nadelen zijn:

 • Processen duren vaak erg lang, waardoor veel projecten uiteindelijk niet van de grond komen
 • Daarnaast moet geïnvesteerd worden in adviseurs (zoals bouwbegeleiders en architect) en eventueel bouwgrond terwijl dan nog vaak geen hypotheek mogelijk is.

Overige initiatieven:

 • Ecollectief
  De Ecollectief website geeft informatie over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en CO initiatieven vanuit een duurzaam en ecologisch perspectief.
 • Ontwerp Je Woning
  Ontwerpjewoning brengt particuliere opdrachtgevers bij elkaar die een gezamenlijke voorkeur hebben voor een bepaalde locatie in een stad in Nederland.