CO₂ COMPENSATIE

Bij de huidige klimaatcompensatie wordt de uitstoot van CO₂ en andere broeikasgassen per activiteit bepaald en gecompenseerd door middel van aanplant van nieuwe bomen die CO₂ omzetten in zuurstof en koolstofverbindingen. Hiervoor betaalt u een extra bedrag aan een aanbieder voor CO₂-compensatie die dit geld ook kan gebruiken voor investering in duurzame energie of energiebesparing.

CO₂-markt
Er is een Europese emissiehandelssysteem ontwikkeld om de CO₂-uitstoot van de Europese economie te verminderen. Dit wordt door onafhankelijke instanties voor de overheid gecontroleerd. Om industrieën, die nog niet in staat zijn de opgelegde doelen te halen in de gelegenheid te stellen hun bedrijfsvoering aan te passen, kunnen emissierechten worden gekocht. Die komen vrij bij bedrijven die al beter presteren en daarmee rechten overhouden.

Bereken zelf uw uitstoot
Benieuwd hoeveel broeikasgassen er eigenlijk vrijkomen bij uw vakantiereis, en wat het verschil is met een touringcar of auto? Kijk op Vakantieverkeer. Zie onder Reizen en Vervoer voor de uitgebreide CO₂-compensatie.

Klimaatcompensatie
Eén ton CO₂-compensatie kost rond de € 10 waarover nog wel 21% BTW aan de fiscus betaald moet worden. Een retourtje Mallorca kan bijvoorbeeld voor ca. € 7,50 gecompenseerd worden. Per aanbieder zijn er aangepaste regelingen, soms BTW-vrij. Voor meer informatie: zie de website van de samenwerkende aanbieders voor klimaatcompensatie (klimaatcompensatie.nl) Nederlandse aanbieders van klimaatcompensatie zijn onder andere: Greenseat, Hivos, Trees for Travel (met calculator).

Nieuw
Natuur en Milieu is gestart met een nieuwe en unieke vorm van klimaatcompensatie: de CO₂-markt. Op deze markt kunnen particulieren en bedrijven CO₂-uitstootrechten van de Europese industrie wegkopen en deze rechten laten vernietigen. De ultieme manier om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk minder wordt uitgestoten! Lees meer via de link.

Do The Bright Thingdothebrightthing
Productie compenseren:
Voor ieder product is energie nodig geweest om het te maken.
“Do The Bright Thing” heeft uitgezocht hoeveel energie dat is en hoeveel zonnepanelen nodig zijn om dit op te wekken. Vind en koop via deze site het artikel van je keuze. Binnen 60 dagen na jouw aankoop worden de benodigde zonnecellen geplaatst en ontvang jij een mail zodat je kunt zien waar. En het kost jou niets extra’s!

Treelytreely
Als je, wat voor spullen of diensten ook, via de Treely website bestelt, worden er automatisch bij elke aankoop bomen geplant! Gratis. Ga naar treely.org.