CO₂ COMPENSATIE REIZEN & VERVOER

Bij de huidige klimaatcompensatie wordt de uitstoot van CO₂ en andere broeikasgassen per activiteit bepaald en gecompenseerd door middel van aanplant van nieuwe bomen die CO₂ omzetten in zuurstof en koolstofverbindingen. Hiervoor betaalt u een extra bedrag aan een aanbieder voor CO₂-compensatie die dit geld ook kan gebruiken voor investering in duurzame energie of energiebesparing.

CO₂-markt
Er is een Europese emissiehandelssysteem ontwikkeld om de CO₂-uitstoot van de Europese economie te verminderen. Dit wordt door onafhankelijke instanties voor de overheid gecontroleerd. Om industrieën, die nog niet in staat zijn de opgelegde doelen te halen in de gelegenheid te stellen hun bedrijfsvoering aan te passen, kunnen emissierechten worden gekocht. Die komen vrij bij bedrijven die al beter presteren en daarmee rechten overhouden.
Voor de stimulering van extra productie van groene energie heeft dit systeem compleet gefaald.
Zie Nederland roept op tot minder emissiehandel.

Nieuw
Natuur en Milieu is gestart met een nieuwe en unieke vorm van klimaatcompensatie: de CO₂-markt. Op deze markt kunnen particulieren en bedrijven CO₂-uitstootrechten van de Europese industrie wegkopen en deze rechten laten vernietigen. De ultieme manier om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk minder wordt uitgestoten! Lees meer via de link.

Vakantieverkeer
Benieuwd hoeveel broeikasgassen er eigenlijk vrijkomen bij uw vakantiereis, en wat het verschil is met een touringcar of auto? Kijk op MilieuCentraal – Vakantieverkeer + Drie voorbeelden.
Hier is een CO₂-calculator – om je persoonlijke / bedrijfsuitstoot te bepalen. Deze calculatorgeeft een indicatie van de uitstoot aan broeikasgassen in uw huishouden, door energiegebruik van de woning en vervoer.

Klimaatcompensatie
Eén ton CO₂-compensatie kost rond de € 10 waarover nog wel 21% BTW aan de fiscus betaald moet worden. Een retourtje Mallorca kan bijvoorbeeld voor ca. € 7,50 gecompenseerd worden. Per aanbieder zijn er aangepaste regelingen, soms BTW-vrij.
Voor meer informatie: zie de website van de samenwerkende aanbieders voor klimaatcompensatie.
Nederlandse aanbieders van klimaatcompensatie zijn onder andere: Greenseat, Hivos, Trees for All (met calculator).