BUURTENERGIE

De term buurtenergie wordt gebruikt voor verschillende initiatieven. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn bewoners met elkaar aan de slag gegaan met de wens om gezamenlijk op buurt- of wijk­niveau energieneutraal te worden. Hierbij wordt niet alleen ingezet op CO₂-reductie door het verminderen van het energiegebruik in de woning, maar ook op het opwekken van lokale duurzame energie. Veelal worden deze particuliere initiatieven ondersteund door de gemeente en wil men de opgedane kennis delen met andere initiatieven.
Daarnaast zijn er ook al diverse concrete voorbeelden van buurtenergie als een nieuwe vorm van duurzame energie-opwekking. Het betekent dat de energie van heel dichtbij wordt geleverd door compleet andere bronnen van energie. Buurtenergie kan gewonnen worden uit bijvoorbeeld slib, maar ook bij de boer die koeien houdt in de stallen. Vanuit de mest kan men biogas winnen. Ook op industrieterreinen zijn vaak grote bedrijven of fabrieken die door in hun processen restwarmte produceren. Door hier slim gebruik van te maken is er een nieuwe vorm voor het verkrijgen van duurzame energie.
Op deze manier probeert men de CO₂-uitstoot te verminderen en een bijdrage te leveren aan het milieu.

Landelijk
Nudge is gestart met de actie “Buurten met Energie”.
Ze wil samen met Greenchoice als partner de opgedane kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar maken voor iedereen. Zodat het nog makkelijker wordt om zelf een coöperatie op te richten. Lees verder

Voorbeelden van Buurtenergie:

  • In Apeldoorn word de nieuwe wijk Zuidbroek aangelegd. Hierbij wordt met biogas uit eigen rioolwater warmte gemaakt voor stadsverwarming en warm tapwater
  • In Putten wordt agrarisch biogas gebruikt voor zwembadverwarming
  • In Maastricht wordt restwarmte van papierfabrikant Sappi gebruikt voor verwarming en koeling van het stadskantoor.