Buigen of Barsten

26 september 2013

Dat het mis zou gaan met de economie was voor sommigen misschien niet helemaal helder, hoe ermee om te gaan nog minder, maar dat er mensen zijn die het wel zien aankomen, en dat niet achteraf pas zeggen, dat mag duidelijk zijn.
“Op dit moment worden de problemen alleen maar verdoezeld. De problemen worden niet aangepakt.”

Zie deze uitzending van de VPRO uit 2010:

tegenlicht.vpro.nl/…Crisis-als-kans/2010-buigen-of-barsten.htmlbuigenofbarsten

Reiné Gadellaa