BROEIKASEFFECT

De mens is op grote schaal bezig om de samenstelling van de atmosfeer te veranderen. Daardoor komen er meer gassen, waaronder koolzuurgas (CO₂), in de atmosfeer.
WNFDat versterkt het broeikaseffect en leidt op dit moment al tot een warmer klimaat. Ook de hoeveelheden neerslag, wind en bewolking veranderen. De hele aarde zal hiervan de gevolgen merken.
In Europa zijn het zuidelijk en noordelijk deel het meest kwetsbaar. Populaire vakantiebestemmingen zullen ’s zomers minder aantrekkelijk worden door hittegolven en ’s winters door het opschuiven van de sneeuwgrens. Het ligt zelfs in de lijn der verwachting dat de helft van de alpine gletsjers aan het einde van de 21ste eeuw verdwenen zal zijn.
Naast CO₂ is methaan (CH₄) een groot probleem. Dit gas komt bij de opwarming van de aarde spontaan vrij (o.a uit moerassen en uit de zeebodem), bij de winning van fossiele brandstoffen (het ontsnapt bijvoorbeeld bij fracking) en ons vee produceert enorme hoeveelheden van dit veel sterkere broeikasgas.
Lees ook Wat kost de Arctische tijdbom? ‘Methaanuitbarstingen kunnen 45 biljoen euro aan schade opleveren’.