BRANDSTOFFEN REIZEN & VERVOER

Voor beweging is energie nodig. Maar niet alle energie is even efficiënt voor vervoer in te zetten. In de eerste plaats moet een brandstof omgezet worden in beweging (omzettingsrendement) maar daarnaast moet die brandstof (gewicht) ook mee op reis genomen worden, wat op zichzelf ook weer energie kost. 
We zetten hieronder een aantal zaken op een rijtje:

zeilauto– Wind
– Zon
– Hout
– Biogas / Groen gas
– Bio-ethanol
– Biodiesel
– Elektriciteit
– Waterstof

Wind
Gratis en gewichtloos, maar je hebt wel een zeil nodig en de wind waait lang niet altijd uit de goede hoek. Bovendien, in de file neem je elkaar de wind uit de zeilen en kom je met z’n allen al helemaal niet meer vooruit.
En met de fiets profiteer je in Nederland natuurlijk altijd van de wind in de rug… of juist niet. Alhoewel… er zijn altijd mensen die kansen zien.

Zon
Nederland scoort de laatste jaren hoge ogen met zonneraces. De zon wordt niet alleen gebruikt voor zonneauto’s in Australië, maar ook voor de Delftse draagvleugelboot in Friesland. Zonne-energie moet eerst omgezet worden in elektriciteit en vervolgens opgeslagen worden in accu’s voor als er een wolkje voor de zon komt. Nu nog niet geschikt voor dagelijkse praktische toepassing.
Huidige auto’s met zonnepanelen gebruiken die eigenlijk alleen voor de airco, maar de ontwikkeling van zonnetechnologie gaat hard.
Zonne-autozonneboot

Hout
Mits afkomstig van duurzaam geproduceerde bossen nog niet eens zo’n slecht idee. Nog sterker in WO-II werden (vracht)auto’s en bussen, bij gebrek aan benzine, voorzien van een houtgestookte gasgenerator. De motoren liepen echter niet goed, de actieradius was erg beperkt en er moest een fors extra gewicht voor de generator en het hout worden meegenomen. Niet echt praktisch maar als je voor hout gaat zijn er mogelijkheden.
houtauto1Houtauto2

Biogas / Groen gas
is gas dat ontstaat door groenafval of mest te vergisten. Het bestaat voor het grootste deel uit methaan, net als aardgas. Ongezuiverd biogas kun je meestal niet in een auto stoppen. Door het te zuiveren en op dezelfde kwaliteit te brengen als aardgas (het wordt dan groen gas genoemd), kun je het gebruiken voor verwarming, koken en als brandstof voor voertuigen. Groen gas kan als eindproduct direct in de buurt van een vergistingsinstallatie via een lokaal netwerk benut worden. Zo wordt er in Amsterdam groen gas gemaakt uit de zuivering van rioolwater. Daarnaast kan het in het aardgasnet bijgemengd worden en via aardgasstations getankt worden. Hierdoor biedt biogas realistische mogelijkheden om vervoer te verduurzamen. In Nederland zijn al meer dan 100 tankstations waar groen gas of biogas getankt kan worden. Dit gebeurd in de vorm van LBG (LiquidBioGas). Vloeibaar biogas brengt een hogere actieradius met zich mee dan aardgas (Liquid Natural Gas) en een veel lagere CO2-uitstoot. Bovendien is het ook nog een stuk goedkoper dan benzine of diesel. Dit betekent wel dat je een auto moet hebben die hiervoor geschikt is. In Nederland zijn dat tot nu toe alleen bedrijfswagens.
Biogas

Bio-ethanol
komt al dichter in de buurt van praktische toepasbaarheid. In de praktijk wordt het verkocht als E85, dat wil zeggen een mengsel van 85% bio-ethanol en 15% benzine. Echter, bio-ethanol wordt gemaakt van voedingsgewassen zoals suikerriet, graan, maïs- en suikerbieten en reststromen zoals stro en maïsloof. Daarmee ontstaat de vreemde situatie dat we landbouwareaal dat gebruikt kan worden voor voedselproductie, gaan inzetten voor brandstofproductie. De meeste bio-ethanol in Nederland is echter afkomstig van Europese boeren (vaak voormalige wijnboeren) en moet dus na productie eerst deze kant op vervoerd worden.

Biodiesel
is een schoon alternatief voor diesel. Biodiesel wordt gemaakt van plantaardige olie zoals koolzaad-, zonnebloem- en palmolie, waarvoor ook weer landbouwareaal geofferd wordt. Daarnaast wordt ook van afvalproducten zoals oud frituurvet wordt biodiesel gemaakt. (2e generatie). Pure biodiesel wordt ook B100 genoemd (100% biodiesel, 0% gewone diesel). In Nederland is de productie van Biodiesel nog erg beperkt.
Inmiddels begint er forse politieke weerstand te groeien tegen het gebruik van biobrandstof. Zie DuurzaamNieuws.

Elektriciteit
is schoon, stil en wordt steeds vaker toegepast voor mobiliteit en het probleem van het verlengsnoer is opgelost door het gebruik van accu’s. In de transitie van benzine/diesel aangedreven voertuigen naar volledig elektrisch komen er steeds meer (plugin)-hybride vervoersmiddelen op de markt. Denk hierbij niet alleen aan auto’s. De elektrische fiets maakt een enorme groei door en staat tegenwoordig voorin de fietsenwinkel en de ouderwetse trapijzers kun je alleen nog achter in de zaak vinden. Elektrisch vervoer heeft echter ook zijn schaduwzijden.auto verlengsnoer

 • Allereerst moet de elektriciteit wel ergens vandaan komen. Wanneer die afkomstig is van een kolencentrale rijd je misschien wel stil en schoon, maar verplaats je het probleem naar een ander moment op een andere plaats, zodat je er zelf niet direct last van hebt. Bovendien gaat er nog heel veel energie verloren bij de productie en transport van elektriciteit.
  Beter is het om op groene stroom te rijden of je eigen schone stroom op te wekken met wind of zonnepanelen.
 • Stroom meenemen voor onderweg gebeurd met accu’s. En accu’s brengen een paar problemen met zich mee:
  – ze zijn zwaar en hebben een beperkte opslagcapaciteit, waardoor de praktische actieradius beperkt is
  – ze worden van zeldzame grondstoffen gemaakt, waardoor ze schaarser en duurder zullen worden
  – ze raken leeg en moeten bijgevuld worden. Elektrische oplaadpunten zijn nog lang niet overal voldoende, maar er komen er steeds meer in Nederland. Zie hier voor een interactieve kaart met oplaadpalen in Nederland
  – ze zijn chemisch afval aan het eind van hun levensduur.

De accutechniek is echter volop in beweging en daar worden innovatieve oplossingen gezocht, zoals de ademende bio-accu.
Voorlopig zijn dit soort technieken nog niet productierijp en zal het nog wel even duren voordat we ze grootschalig kunnen inzetten.

Waterstof
heeft de toekomst! wordt beweerd. Schoon, stil en licht van gewicht. Vanwege het grote volume moet het onder hoge druk samengeperst worden om mee te kunnen nemen in een gastank. Ook hier geldt hetzelfde probleem als bij elektriciteit: waterstof moet eerst gemaakt worden en daarvoor is veel elektriciteit voor nodig.
Een ander probleem is de infrastructuur voor tankstations die helemaal opnieuw vanaf de grond opgebouwd moet worden. Diverse autofabrikanten experimenteren al op uitgebreide schaal met waterstofauto’s.

waterstofauto
Hieronder volgt een vergelijking van verschillende brandstoffen m.b.t. luchtvervuiling en CO2-uitstoot.
grafiek brandstoffen
Op de website van fuelswitch vindt u meer over verschillende brandstoffen en beschikbare voertuigen.

bronnen: fuelswitch en 4GreenEnergy2