BOUWMATERIALEN

Grondstoffen

Het gebruik van grondstoffen en de energie-inhoud en daarmee de milieubelasting van bouwmaterialen loopt nogal uiteen.
Ook hier geldt, net als met de meeste andere producten: dichtbij gehaald kost minder transport, minder bewerking kost minder energie en basale materialen zijn het gemakkelijkst te hergebruiken of recyclen.
Overigens is er nog wel wat te ontwikkelen op het gebied van bouwmaterialen. Lees: Grondstoffen worden steeds belangrijker, over het relatieve van de nadruk op CO₂. Bij energie-neutraal bouwen komt de nadruk immers hoofdzakelijk te liggen op de gebruikte grondstoffen.

Hoe duurzaam zijn bouwproducten?

Hoe kunnen materialen op milieugebied vergeleken worden? Om een goed beeld te kunnen krijgen van de milieubelasting van een pro­duct, is het noodzakelijk om een Levens Cyclus Analyse te maken (LCA). Bij een LCA wordt een product beoordeeld gedurende alle levensfasen. De effecten worden via een rekentool vertaald in de zogeheten schaduwkosten van een product. Hoe lager de schaduw­kosten, hoe duurzamer een product.
De milieuclassificaties van het nibe (Nederlands Instituut voor Bouw­biologie en Ecologie) visualiseren het resultaat van de product­ver­gelijking op milieugebied.

Producten

Producten en grondstoffen met het C2C-keur zijn geanalyseerd voor de hele productie, van grondstof en productie t/m de afvalfase. Zie Cradle to Cradle.
[…]

Zie voor meer informatie, adviseurs, leveranciers deze pagina.