BOUWKUNDIG

Bouwen en Milieu

Duurzaam bouwen is bouwen met respect voor mens en milieu.
De bouw zou verantwoordelijk zijn voor 25% van het wegvracht­ver­voer, 35% van de afvalstroom en 45% van het Nationale energie­verbruik. (bouwendnederland.nl)
De belangrijkste argumenten om duurzaam te bouwen zijn het ge­vaar van uitputting van grondstoffen en ieders verantwoor­de­lijk­heid voor de leefomstandigheden van nu en de toekomst.
Verder zal duurzaam bouwen ook economisch een stuk aantrekke­lijker worden: besparing in materiaal- en energiegebruik is onmid­del­lijk voelbaar in de portemonnee!
Lees meer op Duurzaam Bouwen (DuBo)

Vormgeving en materialen

Belangrijke besparingen zijn te behalen met: goede oriëntatie op de zon, zuinig materiaalgebruik (een slimme indeling) en energiezuinig bouwen: goede isolatie en installaties toepassen.
Als er veel hout wordt gebruikt wordt er ook nog eens veel CO₂ vast­gelegd! Hout groeit vanzelf aan en past in het streven naar gesloten kringlopen.
Een goede ruimtelijke indeling met doorkijkjes en uitzicht werkt vaak beter dan groter bouwen. Veel moderne woonkamers zijn immers moeilijk gezellig in te richten door ongemakkelijke afmetingen.
Zie ook onder “vormgeving“.

Ontwikkelingen

Het lijkt vaak alsof er helemaal geen schaarste is als je zo langs Nederlandse bouwplaatsen loopt. Mega stalen constructies worden neergezet (terwijl iedereen kan weten dat ijzer een flinke energie-inhoud heeft), containers vol afval die het terrein weer verlaten.
Als je de wereldbevolking een beetje verantwoord wilt huisvesten moet er nogal wat gebeuren. Onze methoden zijn dan niet breed toepasbaar.
Enkele Tilburgse studenten hebben een concept ontwikkeld dat in veel klimaatzones toepasbaar is, met lokale grondstoffen kan worden samengesteld, geschikt is voor hergebruik en gemakkelijk terug in de kringloop kan. Ze zijn hiermee genomineerd voor een internationale duurzaamheidprijs. Lees hier en kijk de video hieronder!