BOUWBESLUIT

Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels, ziekenhuizen etc. minimaal moeten voldoen. Verbouwingen vallen ook onder het Bouwbesluit. Zie voor de uitgebreide definities op Wikipedia. De letterlijke teksten zijn online te lezen op bouwbesluitonline.nl. Gezien het taalgebruik is het voor de gewone man/vrouw weinig toegankelijk…
Bij het aanvragen van een (bouw)vergunning wordt o.a. getoetst of de plannen aan het bouwbesluit voldoen.
De term bouwvergunning komt in onbruik omdat het vervangen is door “omgevingsvergunning“, daarin worden alle benodigde vergunningen tegelijk opgenomen, zoals een sloopvergunning, een kapvergunning, een bouwvergunning en een milieuvergunning.

Duurzaam?
In het bouwbesluit zijn ook de minimale eisen opgenomen waaraan bouwwerken moeten voldoen t.a.v. energiezuinigheid en milieu. Deze eisen zijn standaard aan de krappe kant. Gezien de te verwachten (wereldwijde) ontwikkelingen op het gebied van energievoorziening en milieu kan het helemaal geen kwaad om op deze gebieden zelf extra inspanningen te doen. Hogere prestaties verdienen zichzelf vaak snel terug, met name op het gebied van energie!