BIOMASSA

Biologische grondstoffen kunnen, na al dan niet bewerken, ingezet worden voor de productie van energie. Dit wordt CO₂-neutraal genoemd. De grondstoffen zijn immers aan te planten (waarbij de CO₂ weer wordt gebonden).
De praktijk is weerbarstiger: er wordt veel meer natuur gekapt dan aangeplant…

Het Kabinet stelt bijstoken van biomassa in kolencentrales verplicht, maar dat wordt niet getoetst aan duurzaamheidscriteria, signaleert Greenpeace.

Zie ook:
Essent vernietigt Canadese bossen met bijstook houtpellets.
Lees het op: duurzaamnieuws.nl