BIOLOGISCH

Biologische landbouw en voeding is een verzamelnaam voor landbouwmethoden en voedingsmiddelen die voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van milieu, natuur en landschap, het welzijn van dieren en productiemethoden.
In Nederland wordt ook het woord ecologisch gebruikt. Er bestaan verschillende varianten op de ecologische landbouw, die allemaal in de praktijk worden beoefend.

Kenmerk van die landbouwmethoden is dat er getracht wordt te werken met zo weinig mogelijk milieubelastende middelen en methoden. Hierbij staat het bodemleven centraal, wat op zijn minst verstoord, zo niet vernietigd wordt door kunstmest (of drijfmest) en pesticiden. Vandaar het verbod op het gebruik hiervan. Het organische stofgehalte speelt een belangrijke rol, en moet (in de meeste gevallen) opgevoerd worden.

Men noemt dat ook wel duurzame landbouw want de ecologische efficiëntie wordt geoptimaliseerd, doordat men probeert de synergie met het (te stimuleren) bodemleven maximaal te benutten.
Indien juist toegepast, verbetert de bodemvruchtbaarheid, en dus ook de opbrengst, jaar na jaar, na de omschakelings- (en bodemherstel)periode.

Kopen
In de hiernaast genoemde winkels zijn nagenoeg alle producten van “biologische” of “biologisch-dynamische” kwaliteit.
Ook supermarkten hebben een steeds groter aanbod biologische producten, zie de opschriften.

Organisatie voor biologische landbouw en voeding:
www.bionext.nl voorheen www.biologica.nl
Biologische aanbiedingen: biologischeaanbiedingen.nl