BIODYNAMISCH

Of: biologisch-dynamisch.
Biologisch-dynamische landbouw omvat het telen van producten naar de methodes van Rudolf Steiner.
De biologisch-dynamische landbouw houdt voor en tijdens het verbouwen van de gewassen in alle opzichten rekening met de invloeden vanuit de natuur en de kosmos op de landbouw en veeteelt.
In de biologisch-dynamische landbouw gaat men ervan uit dat alle hemellichamen, zowel de aarde als de maan, de zon en zelfs de sterren invloed uitoefenen op de groei van de gewassen. Hoe groot deze invloed is en kan zijn, is een discussiepunt en moeilijk vast te stellen. Een reëel voorbeeld is echter de maan. Zoals bekend zorgt de maan voor eb en vloed. De biologisch-dynamische landbouw gaat ervan uit dat de maan deze invloed ook op de waterhuishouding van een gewas heeft, en dat andere hemellichamen ook (mogelijk in mindere mate) invloed uitoefenen.
Het is een productiemethode waarin bodemvruchtbaarheid en versterking van de natuurlijke groei centraal staan. Het landbouwbedrijf wordt daarbij als organisme opgevat, waarin bedrijfsvreemde elementen zo veel mogelijk vermeden worden. Vandaar dat een biologisch-dynamisch bedrijf naar diversiteit in geteelde gewassen en gehouden dieren streeft.

Producten vindt men in de winkels en op markten waar vooral biologische producten worden verkocht. Het keurmerk “Demeter” wordt alleen op BD-producten gebruikt. BD is wel EKO maar niet per se andersom!
Zie ook bij Biologisch.