BIODIVERSITEIT

Biodiversiteit of biologische diversiteit is een begrip voor de graad van verscheidenheid aan levensvormen (soorten, genen, …) binnen een ecosysteem. De biodiversiteit wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem.

Biodiversiteit hangt nauw samen met het klimaat. Zo zijn de tropi­sche regio’s typisch veel soortenrijker dan de polaire regio’s. Hoe groot de aardse biodiversiteit is, blijkt uit het feit dat het aantal beschreven levensvormen ongeveer 4 miljoen bedraagt. En aange­zien de mens nog lang niet alle gebieden op aarde goed bestudeerd heeft, zullen er waarschijnlijk nog veel meer zijn.

Biologen schatten de totale hoeveelheid verschillende levensvormen op ongeveer 40 miljoen soorten.

De biodiversiteit staat echter onder druk. Het aantal soorten neemt door de jaren heen sterk af. Zo waren er in Nederland in 1950 1400 soorten hogere planten. Sindsdien zijn hiervan 70 uitgestorven en zijn 500 in aantal/oppervlakte ernstig achteruitgegaan. Het aantal broedvogelsoorten is in dezelfde periode met een derde afgenomen.

De mensheid is voor zijn bestaan, naast licht, lucht, water en mineralen, volledig afhankelijk van de ons omringende levende natuur.
We eten ervan, winnen er medicijnen uit. We gebruiken het om voor onszelf huizen te maken, we gebruiken hout als brandstof.
Dierenhaar en plantenvezels worden gebruikt om textiel van te maken.

De natuur is een systeem waarin elk element zijn plaats en nut heeft. We zien het niet altijd, maar alles hangt met elkaar samen. Neem je een van de elementen weg, dan ontstaat er onmiddellijk disbalans.
Zo brengt grootschalige teelt van landbouwproducten een zodanige verstoring van het systeem teweeg, dat er kunstmest en bestrijdingsmiddelen aan te pas moeten komen om de producten toch met voldoende opbrengst te laten groeien.
Het bodemleven wordt daarmee flink verstoort en na langdurig gebruik op die manier blijft er dode materie over die gemakkelijk uitspoelt en voedingsstoffen en vocht nog maar slecht vasthoudt.

Ook andere levensvormen lijden eronder, bestrijdingsmiddelen worden nu verantwoordelijk gehouden voor de massale bijensterfte (en de dood van allerlei ander bestuivende insecten).

Grootschalige veeteelt is nog ingrijpender. Voedingsstoffen worden van ver gehaald, daar ter plaatse worden bossen gesloopt om aan voldoende landbouwgrond te komen…