BELEID

energie-akkoordNederland heeft een Energieakkoord voor duurzame groei nodig. De Sociaal-Economische Raad faciliteert het proces om tot zo’n akkoord te komen. Bindende afspraken over energiebesparing, schone energietechnologieën en klimaatbeleid zijn onderdeel van dit akkoord. Tegelijkertijd moet het aanzetten tot duurzame groei en groene werkgelegenheid. 

Naast een lagere energierekening voor bedrijven, instellingen, (scholen, ziekenhuizen, woningcorporaties) en burgers en milieuwinst levert dit ook nieuwe banen op in de bouw en aanverwante sectoren. Voor kennisintensieve NL bedrijven liggen er grote kansen op de snel groeiende wereldmarkt voor schone energietechnologieën (‘clean-tech sector’).koefoto: Nu.nl/John Klaver

Wetenschappers van Nederlandse universiteiten en hogescholen maken zich echter zorgen over de onderhandelingen voor een Nationaal Energieakkoord. Zij vrezen voor een “halfzacht onderhandelingsresultaat” dat de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland schaadt en daarmee de economie en de samenleving. Dat blijkt uit een door 26 wetenschappers ondertekende brief aan voorzitter Wiebe Draijer van de Sociaal-Economische Raad (SER).
De SER leidt de onderhandelingen tussen vakbeweging, industrie, milieubeweging en tientallen andere belanghebbende partijen. Zij moeten het eens worden over maatregelen die ertoe leiden dat de kabinetsdoelstelling van 16 procent duurzame energie in 2020 wordt gerealiseerd. Nu is dat iets meer dan 4 procent. Wil er sprake zijn van een succesvol akkoord dat moet onder meer worden vastgehouden aan het 16 procent-doel en aan de ambitieuze doelen voor energiebesparing, vinden de wetenschappers.
De onderhandelingen zitten in de laatste fase. De bedoeling is dat er begin juli 2013 een onderhandelingsresultaat ligt.