BELASTINGEN

Belastingen worden gebruikt om gewenste ontwikkelingen te stimuleren (of ongewenste af te straffen). De maatregelen zijn dus mede afhankelijk van het politieke klimaat en dus niet constant.

B
elastingen op personenauto’s en motorrijwielen (BPM)
U moet BPM betalen als u een personenauto, bestelauto of motor registreert.
De belasting wordt geheven op nieuwe voertuigen en is afhankelijk van het soort brandstof, de manier van aandrijven (al dan niet hybride), het energielabel en andere milieubeschermende maatregelen. Hoe beter de milieuprestaties, hoe lager de belasting.
Voor elektrische auto’s betaalt u de komende jaren geen BPM en zijn er bijzonder subsidies mogelijk, al worden deze wel steeds minder.
BPM berekenen

Vergroening van het belastingstelsel
Fiscale voordelen voor milieuvriendelijk gedrag (aanschaf groenfondsen, minder vervuilende auto, etc.)

Nieuwsbericht | 12-01-2010 (bron: www.rijksoverheid.nl)
Met een verdere vergroening van het belastingstelsel zou de opbrengst van milieuheffingen kunnen worden verhoogd van 20 naar 28 miljard euro. Dat schrijft Bernard ter Haar in een essay (pdf) voor Studiecommissie belastingstelsel.

Dat is volgens Ter Haar mogelijk is door:

  • CO2-gerelateerde belastingen te verbreden en verhogen. Idealiter wordt daarbij voor de hoogte van energiebelastingen een gelijke heffing per ton CO2 als norm gebruikt en gedifferentieerd waar nodig;
  • diverse niet-duurzame fiscale subsidies en kortingen af te schaffen;
  • een duidelijke Europese agenda op te stellen voor milieuheffingen.