BEGRIPPEN INFORMATIE & KIOSK

Binnen INFORMATIE & KIOSK vindt u uitleg over veel begrippen die in de wereld van duurzaamheid een grote rol spelen.

BEGRIPPEN

Dit zijn de algemene onderwerpen die rechtstreeks met ons gedrag te maken hebben.
Met name onze energievoorziening, omgang met grondstoffen- en materiaalgebruik en de bijkomende milieuproblemen komen aan bod, naast alle eigenschappen en labels waaraan u producten kunt herkennen. Ook vind u beschrijvingen van hulpmiddelen en oplossingen als levenscyclusanalyse en gesloten kringlopen.

BIODIVERSITEIT | ENERGIE | GRONDSTOFFEN

Hierbinnen wordt dieper ingegaan op de belangrijkste deelaspecten.

POLITIEK

Landelijk en internationaal beleid rond bovengenoemde zaken wordt hier aangestipt

OVER

Aan het slot wat informatie en achtergronden over deze site en de makers.
Over sponsoring & onze contactgegevens.

Hulpmiddelen:
Handleiding voor het gebruik van de site
 Sitemap
 Woordenlijst (altijd in wording)