BEGRIPPEN HUIS & TUIN

In dit hoofdstuk komen de onderwerpen aan bod die verder gaan dan het gewone dagelijks gebruik:
De keuzes die je maakt voor langere tijd.

De afwegingen in dit stadium hebben veel invloed op de uiteindelijke investering, de gebruikslasten (terugverdientijd) en het comfort. Een goede afweging is dus van belang!
Naast de hoofdstukken die dieper ingaan op de onderwerpen: bouwen (en voorschriften), installaties, inrichting, apparatuur en tuin staan hiernaast nog een aantal onderwerpen wat verder uitgewerkt.
Architectuur maakt deel uit van “Vormgeving”.

Anders dan wat de gemiddelde bouwpraktijk laat zien is het heel goed mogelijk om met een bouwwerk meer energie te genereren dan er wordt gebruikt. Zie hiervoor de reeks: “TUSSEN ZON EN MAGMA” –
“Een vurig pleidooi om duurzame energie te generen door anders te bouwen”, gebaseerd op het werk van Jón Kristinsson, gefilmd door zijn zoon Kris: