BEGRIPPEN ETEN & DRINKEN

Onze voedingsgewoonten hebben veel invloed op duurzaamheid, vaak veel meer dan we beseffen.
Het gaat hierbij niet alleen om het direct zichtbare en meetbare energieverbruik en de CO₂-uitstoot, maar ook om de verborgen effecten als gevolg van de huidige methoden van massaproductie en de invloed daarvan op onze gezondheid.

Grootschalige landbouwproductie volgens westerse maatstaven – veredeling, monocultuur, kunstmest, bestrijdingsmiddelen, mechanisatie – is afhankelijk van heel veel fossiele brandstof (40%!).
Daarbij zijn veel zeer negatieve bij-effecten te constateren:
– het bodemleven sterft
– de bodem houdt mede daardoor moeilijker vocht vast, spoelt uit, erodeert gemakkelijk en raakt mineralen kwijt
– de behoeft aan (kunst)meststof neemt toe
– niet alleen ongewenste kruiden en insecten maar ál het bodemleven en andere levende organismen sterven uit of verdwijnen.
Loesje - aardappelsDe meeste Genetische Modificatie wordt niet ingezet om gewassen te verbeteren, maar om weerstand tegen pesticiden in te bouwen. Dan kan er nog veel meer gespoten worden. Daarbij laat de controle op de veiligheid (met name in de VS) zeer ernstig te wensen over.
Zowel de voedingswaarde van de bodem als de biodiversiteit verdwijnen daarmee in een hoog tempo.
Het uitsterven van miljoenen bijen en andere bestuivers is een regelrecht gevolg van alle risico’s die we met onze methoden nemen.
Tegelijkertijd blijkt de voedingswaarde van veel producten in de loop van de jaren sterk verminderd te zijn.
Ook worden op steeds grotere schaal residuen van bestrijdingsmiddelen in voedingstoffen aangetoond – met uiteindelijk zeer kwalijke gevolgen voor onze gezondheid Inclusief geboorteafwijkingen).

Als het om veeteelt gaat is het niet anders. Industrialisatie vergroot dierenleed en vergroot de kwetsbaarheid. Grootschalig toepassen van antibiotica, nodig als gevolg van verminderde weerstand en grotere kans op besmettingen zijn norm geworden maar tasten direct onze eigen gezondheid aan: resistentie van ziektekiemen is een heel groot probleem aan het worden.

Er wordt vaak beweerd dat het niet anders kan – dat de wereld anders niet gevoed kan worden.
Dat is een fabel! Honger is er niet omdat er niet genoeg geproduceerd wordt maar omdat het niet eerlijk verdeeld wordt. Omdat de prijs voor grote groepen te hoog is. Omdat we héél véél laten bederven en weggooien.
Bovendien is al gebleken dat ook met biologische methoden en permacultuur genoeg opbrengst te behalen valt, waarschijnlijk zelfs meer dan met monoculturen. En dat dit op den duur zelfs de enige methoden zijn, willen we kunnen overleven.

Dit soort systemen verdwijnt niet vanzelf!
Je kunt wel zelf invloed hebben door zeer selectief te kopen, zo min mogelijk kant-en-klare producten, en door te kiezen voor biologisch.

Lees ook:
Voeding wereldbevolking niet haalbaar bij conventionele landbouw