BANKIEREN

Verschillen in bankieren

De ene bank is de andere niet.
 Sommige banken investeren in bedrijven die wapens leveren aan dictators. Of ze investeren in vervuilende energie, of bedrijven die tropisch bos omkappen.
De ene bank let beter op de gevolgen van hun investeringen voor mens en natuur dan de andere.

Met de Eerlijke Bankwijzer kunt u zien hoe goed uw bank het doet. Daarnaast komt er steeds meer kritiek op de huidige werkwijze van banken. Zie Fair Banking over de rol van het geld en rente.

Alternatieven

Bijvoorbeeld: STRO.
Social TRade Organisation STRO is één van de weinige organisaties ter wereld die alternatieven voor het geldsysteem ontwikkelt. Dit doen ze omdat ze zien dat het huidige geldsysteem armoede en milieuproblemen veroorzaakt.
Lees meer op www.strohalm.nl – NIEUW GELD: EEN DUURZAME TOEKOMST MET KANSEN VOOR IEDEREEN

Financieren


Geld lenen van een bank vergt een goed onderpand (bijv. bij een hypotheek) of een ondernemingsplan waar de bank goedkeuring aan moet hechten. Veel banken vinden een initiatief met een hoog ideëel gehalte risicovol. En helpt dan vaak niet of stelt allerlei voorwaarden en rekent hoge rente. Dat is vreemd als je beseft dat groene banken ondanks de crisis vaak betere rendementen behalen.
Lees dit artikel over groen geld.

Innovaties in financiering


Mede daarom denk je, als je een initiatief gaat opzetten met een maatschappelijk doel, voor financiering snel aan subsidies.
Er zijn echter veel nieuwe ontwikkelingen. En dat is nodig ook: subsidies vanuit de overheid worden schaarser en sociaal ondernemers timmeren hard aan de weg.

Crowdfunding

Andere vormen van financiering zijn participaties, schenk- en leenkringen of crowdfunding.
“Vele kleintjes maken één grote”, dat is het principe van crowdfunding.
 Door mensen vanuit en via het eigen netwerk te vragen om per persoon een klein bedrag te investeren (of te schenken) kan (een deel van) de benodigde investering bij elkaar worden gebracht. De participanten krijgen een keurig certificaat of contract waarin staat of en op welke termijn en voorwaarden het geld wordt terugbetaald, of en hoeveel rente erover wordt betaald etc. De groei van Internet en Social Media maakt het mogelijk om veel sneller grotere netwerken op te bouwen en in te schakelen. Er ontstaan in snel tempo steeds meer websites die er speciaal op gericht zijn om deze vorm van financiering te ondersteunen.


ik-logoIdealenKompas kan je op weg helpen naar de andere vormen van financiering. 
Als je financiering of andere ondersteuning zoekt voor je initiatief, kun je via het IdealenKompas worden gematcht.

Zie ook onderaan bij “Meer…”.

Beursgang

[…]

Obligaties en participaties

Zie wikipedia 


Duurzaam Beleggen

Triodosbank legt uit waarom duurzaam beleggen meer is dan alleen het belang van een goed rendement.
Daarnaast zijn er nog bijzondere regelingen voor groenfondsen.


Schenk- en leenkring

[…]


Lokale ruileconomie

Een lokale ruileconomie (Engels: trade exchanging economy) is een economie die is gebaseerd op directe of indirecte ruilhandel. Vroeger werden de goederen en diensten in een lokale ruileconomie direct geruild. Tegenwoordig betalen de deelnemers in een lokale ruileconomie elkaar meestal in een interne munt (complementaire geldeenheid / complementary currency), zodat de activiteit niet beperkt hoeft te blijven tot één-op-één ruilhandel.
In Nederland is er een overkoepelende organisatie voor Nederlands LETS-verenigingen.
Tegenlicht: Wat je koopt voor een alternatieve munt

Geef-economie

Er zijn steeds meer mensen die nog een stapje verder gaan. Die streven ernaar om het geld helemáál af te schaffen.
Websites:
36ffcdc46e3390c8d9c8a4f6d2f668db[1]geefeconomie.nl en givingisallwehave.com.
Lees:
De geefeconomie komt uit het hart (pdf),
De ziel moet terug in de economie (pdf)
Er is een Facebook-pagina:
facebook.com/GEEFeconomie.
Kijk filmpjes:
YouTube over GEEFeconomie.

Meer…

GreenWish heeft een rapport het licht doen zien met de titel
Nieuwe Verdienmodellen voor maatschappelijke initiatieven.
Het geeft een overzicht van mogelijke modellen voor alternatieve financiering, zoals Crowdfunding