AFVAL

Vanuit de aarde gezien bestaat er geen “weggooien”. Er is namelijk geen “weg”…

De snelheid waarmee staten als bijv. China zich ontwikkelen maakt het meer dan ook onontkoombaar om zuinig met onze grondstoffen om te gaan. In veel producten zitten zeldzame stoffen, waarvan de winning steeds moeilijker wordt, en de milieu-effecten van winning ernstiger.
De berg afval kan een stuk kleiner worden door minder producten te maken die een kort leven zijn beschoren en de productie van overbodige hebbedingetjes drastisch te beperken. Reparen i.p.v. vervangen is steeds moeilijker geworden, maar wél een uitstekende manier. Hier ligt een uitdaging voor de industrie. […]
Niet kopen is aan te bevelen, recyclen moet.
Een van de grootste afvalproblemen van dit moment wordt hier aangestipt:

Plastic Soep – een samenvatting (bron: duurzaamnieuws)
Je komt nu in bijna alle zeeën en rivieren ter wereld plastic afval tegen, zelfs in de meest afgelegen gebieden en in gebieden die tot voor kort nog onaangetast waren!

Plastic deeltjes in zee trekken gifstoffen aan. Als deze microplastics vervolgens door vogels en vissen gegeten worden komen ze in de voedselketen terecht. De mens staat bovenaan deze voedselketen.
Bijna al het plastic dat ooit in de wereld gemaakt is, bestaat op de één of andere manier nog steeds. Experts voorspellen dat plastic wel tot duizend jaar oud kan worden.
Geschat wordt dat wereldwijd 60-85% van al ons afval wordt gestort op zowel open als gecontroleerde stortplaatsen.
Per jaar komt naar schatting 4,7 miljoen ton plastic in de zee terecht. Dat is gemiddeld 12.000 ton per dag.
UNEP, de milieuafdeling van de Verenigde Naties, schat dat zeeafval jaarlijks 100.000 zeezoogdieren en minstens één miljoen zeevogels het leven kost. De laatste tien jaar is er meer plastic geproduceerd dan in de hele twintigste eeuw.
Op dit moment produceren we meer dan 250 miljoen ton plastic per jaar. Ongeveer de helft daarvan is voor eenmalig gebruik en wordt daarna meteen weer weggegooid.
Wereldwijd worden er ongeveer 1 triljard plastic tasjes per jaar gebruikt. Dat zijn meer dan één miljoen tasjes per minuut. Een plastic tasje heeft een gemiddelde ‘levensverwachting’ van 15 minuten. Researchbureau IVAM heeft uitgerekend dat er in Nederland per jaar meer dan een miljard tasjes gratis worden weggegeven en bijna een half miljard tasjes in supermarkten worden verkocht. Alleen al in de Verenigde Staten worden per dag 60 miljoen plastic flessen weggegooid.
Om plastic te produceren wordt 8% van de wereldwijde olievoorraad gebruikt; 4% daarvan is nodig om energie op te wekken om dit plastic te produceren.
Meer:
DuurzaamNieuws.nl: “Plastic soep” beïnvloedt leven in de oceaan;
DuurzaamBedrijfsleven.nl: Plastic soep blijft nog eeuwen bestaan.
Afval en de Noordzee: noordzee.nl/…afval

Zie ook de campagne van de Plastic Soup Foundation op Vimeo.