AFVAL | GRONDSTOFFEN

bank-of-the-planet2

Na een periode waarin overgebleven spullen werden gedumpt en/of verbrand is er in toenemende mate aandacht ontstaan voor recycling.
Met name het besef dat de voorraden grondstoffen schaars zijn, heeft ertoe geleid dat het terugwinnen van waardevolle materialen steeds meer wordt toegepast. Voor zeldzame grondstoffen / aardmetalen is dit ook pure noodzaak geworden.

Sommige grondstoffen zijn inmiddels zo schaars en/of moeilijk winbaar dat onze stortplaatsen al een rijkere opbrengst hebben dan de oorspronkelijke wingebieden.
Kortom: weggooien is geen optie meer!

Zie ook: Afvalscheiding  |  Cradle to Cradle  |  Kringloop  |  Uitputting