ACCU’S EN BATTERIJEN

In strikte zin zijn dit geen energiebronnen, integendeel. De productie en het gebruik kost veel meer dan het oplevert.
De energie uit eenmalige batterijen is extreem duur in vergelijking met stroom uit het stopcontact. Een AA-cel levert 2,25 wattuur, 1 kilowattuur uit een alkalinebatterij kost dan zo’n € 178,00. Nikkel-metaalhydride batterijen (AA-cel) hebben tegenwoordig een capaciteit zo’n 3 wattuur. In het gebruik zijn deze oplaadbare batterijen zeer veel goedkoper en milieuvriendelijker dan gewone batterijen. Het laadrendement van een lithium-ion batterij ligt tegenwoordig boven de 90%. Omdat schoon geproduceerde energie (zon, wind) een nogal wisselende opbrengst kent wordt naarstig gezocht naar opslagmogelijkheden.
Er is echter hoop:
slimmebatterij De ‘eeuwigdurende’ accu komt er aan
Onderzoekers van de Stanford Universiteit hebben een nieuw nanomateriaal ontwikkeld waarmee “eeuwigdurende” accu’s kunnen worden gemaakt die ook geschikt zijn voor gebruik in elektriciteitsnetten.
Lees verder

BATTERIJ
In alle gevallen waarin een rechtstreekse verbinding met een vaste stroombron zoals het stopcontact niet toepasbaar of niet praktisch is kunnen batterijen worden ingezet.
 
De belangrijkste nadelen zijn:
– de prijs: deze is veel hoger dan die van een vaste stroombron
– de levensduur: gewone batterijen zijn na gebruik op, oplaadbare batterijen gaan langer mee maar hebben ook een beperkte levensduur
– milieu: batterijen worden beschouwd als KCA: klein chemisch afval; sommige soorten bevatten zeer schadelijke stoffen.

 Het is dus aan te bevelen om het gebruik van batterijen zoveel mogelijk te beperken. Producenten zijn verplicht te zorgen voor de inzameling van lege batterijen, ze kunnen daarom bij heel veel winkels worden ingeleverd.
Oplaadbaar
Oplaadbare batterijen, ook wel accu’s genoemd, zijn door de langere levensduur naar verhouding een stuk minder belastend. Een nadeel is dat de meeste soorten ook bij niet-gebruik langzaam leeglopen. Daarom zijn ze voor de meest zuinige toepassingen (calculators, klokjes) minder geschikt.

Voor de verschillende soorten batterijen, zie Wikipedia.
Ontwikkelingen

Door de ontwikkeling van hybride en elektrische auto’s neemt de behoefte aan lichtgewicht oplossingen voor stroomopslag toe.
 In enkele scenario’s wordt al aangenomen dat de gezamenlijke accu’s van alle elektrische auto’s gebruikt zou kunnen worden voor de opslag van stroom die wordt opgewekt op het moment dat er weinig wordt afgenomen. Met name bij toenemende inzet van natuurlijke bronnen met onregelmatige levering zoals windenergie neemt de behoefte aan opslagmogelijkheden toe.
 Volgens anderen is dat een heilloze weg.
Het is op zich al een vreemde gedachte om met een flink gewicht aan batterijen rond te rijden: dat kost immers veel extra energie
. Het kan gemakkelijk gebeuren dat bij piekbelstingen de reserves worden uitgeput op het moment dat juist behoefte bestaat zich te verplaatsen.