Rentmeesterschap

 

Ina en Robert Scholma zijn lid van de gemeente van de Koningskerk in Zwolle-Zuid. Christelijke principes spelen een belangrijke rol in hun leven. “In de jaren ’70 op school en later in de studentenvereniging,” vertelt Ina, “spraken we over zuinig omgaan met de aarde. Het was de tijd van de Club van Rome en van Nieuwe Levensstijlgroepen, die vooral in de kerken veel aanhang hadden. Je relatie met God, met de ander, met jezelf en ook met de natuur is geen gegeven. Daar spraken en dachten we veel over. We hadden het over rentmeesterschap en zelf verantwoordelijkheid nemen in allerlei ontwikkelingen. Het was ook de tijd van het Conciliair Proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.”
Een deel van hun leven hebben Ina en Robert op Curaçao gewoond. Robert: “Zuinig zijn met water was daar heel gewoon. Water was duur. En iedereen kende de viezigheid van de toenmalige Shell-raffinaderij.”
Christelijke overtuiging, maatschappelijke betrokkenheid en concrete levenservaringen hebben ertoe bijgedragen dat inzet voor duurzaamheid “in ons zit”. Ze hebben zonnepanelen en rijden een auto, die bewust om zijn zuinigheid is aangeschaft. Ze weten uit eigen ervaring hoe lastig het is om aandacht te krijgen voor veranderingen, omdat niet altijd en voor iedereen duidelijk is waar nu precies de schoen wringt. Maar bewust aan duurzaamheid werken is voor het echtpaar geen hobby of alleen maar symboliek. Het gaat om de vermindering van CO₂-uitstoot. Daar dragen ze thuis hun steentje aan bij, maar ook in hun kerkelijke gemeente. In het kerkblaadje staan artikelen over duurzaamheid en ze zetten zich in voor een duurzaam kerkgebouw. Of dat met zonnepanelen moet of op een andere manier vinden ze niet het belangrijkste. Robert: “Het gaat erom dat je samen bewuste keuzes maakt. En als je eenmaal kansen ziet, wordt het een sport om de volgende duurzame kans te vinden.”

Stan Fritschy